תחנות אנרגיה

תחנת כוח אתר ירושלים

מרכז האנרגיה המספק חשמל ומי תהליך חמים למכון טיהור שפכים ירושלים.

תחנת כוח אתר עמק חפר

מרכז האנרגיה המספק חשמל ומי תהליך חמים למכון למפעל טיפול בביצות חקלאיות.

תחנת כוח אתר חיפה

מרכז האנרגיה המספק חשמל ומי תהליך חמים למכון טיהור שפכים חיפה.

מרכז אנרגיה בעיר Essen - גרמניה

תחנת כח המספקת את תצרוכת החשמל, החום ומיזוג האוויר לבית החולים המקומי

מרכז אנרגיה – מפעל קוקה קולה ברומניה

תחנת כח המספקת את תצרוכת החשמל של מפעל ייצור שלם.

מרכז אנרגיה – מרכז בנקאי – גרמניה

תחנת כח המספקת את תצרוכת החשמל למרכז פיננסים.


 

P.E.I תחנה אחת אנרגיה משולשת