ביקור השר שטייניץ 25/1/18

P.E.I תחנה אחת אנרגיה משולשת